Shrnutí 61.Stezky

Povodím Blanice se zakončením na hradu Helfenburk u B.


Stezku nechtěl dlouho nikdo zajišťovat, vždyť žádný letopočet nevyzýval příslušnou trasu k akci (19.trasa totiž není). Až se objevil Tomáš Svoboda, který má k Šumavě vztah a nabídl zakončení na Helfenburku u Bavorova. I přes varování škarohlídů, že se tam nikde neubytujeme, byl na valné hromadě tento záměr schválen.
V dalším textu jsou shrnuty činnosti, počty, ceny…

Celková čísla

Přihlášeno celkem 727 lidí, z toho 127 členů TAK, pozn. dodatečně bylo vráceno vložné pozůstalým po 2 přihlášených
Jízdné do Stezkového vlaku zaplatilo 377 lidí (z toho 216 uplatňujících zvýhodněné jízdné, tj. 65+, studující 26- a mládež 18-); nárokováno místo pro 10 jízdních kol.
Přihlášky: bylo vybíráno 220 Kč od nečlenů TAK, 150Kč od členů TAK. Do vlaku se vybíralo jednotné jízdné 70Kč.

Penále, storno bylo 70Kč.
Termíny: (Zakončení=0) Schválení místa a termínu Zakončení (-216dní), začátek přihlašování (-120dní), ukončení řádného přihlášování ("bez penále"=-60dní), Konec odhlášek (-13dní), tj. po Velké radě před Stezkou se nebylo možné odhlásit

 

Příprava

Plakát je dílem Bedříšky Uždilové z trasy 15.
Soutěž o odznak vyhrál návrh Jirky Staňka z trasy 14. Vybírali jsme z osmi návrhů a nebylo to jednoduché. Výrobu 750ks odznaků za cca 24Kč/ks zajistlila fa Martin Berka z Turnova.
Přípravu soutěží o Krále a Myš dal dohromady Frank Vitha a také zajistil pro vítěze keramickou Bílou paní a pro Krále Stezky cínového rytíře na koni. Doprava na Zakončení byla různorodá a koordinovali jsme jak vlakové spojení, tak i využití 2 kyvadlových busů pro zvládnutí začátku programu.

Parkoviště aut na louce pod hradem bylo perfektně zorganizováno T1 a bylo tam umístěno víc jak 200 aut. Na hrad se dopravili i někteří kamarádi s menší pohyblivostí (buď je dovezl Tomáš Svoboda 2+7 a nebo pomocí vlastního vozíku…).
Před zahájením a i během zakončení bylo k dispozici občerstvení v několika stáncích. Tomáš Svoboda zajistil 3 elektrocentrály – (z toho 1 odešla), museli jsme omezit varnou konvici a MW na dolním stánku a několikrát i ozvučení.

Trasám byly rozdány odznaky a též poukázky na jídlo v ceně 30 Kč/osobu. Celkem bylo spotřebováno: 700 piv (více šla 11% než 10%), Káva, grog, limo, 6kg párků, 50 x klobása,100 x polévka, 100 x halušky, 50 x katův šleh (byl nejdražší a moc nešel), všechny sýrové placky a koláče – ty se také vyprodaly. K dispozici byly záchody: 3 hradní + 2 toitoi (1700Kč bez DPH/toitoi) a stačilo to dostatečně.

 

Zakončení

Zakončení na hradu začalo ve 12:30h tradičně Žížaličkami a proslovem majitele TAKu Vláďou Roithem. Následně byli pasováni Rytíři tras svými trasovými Myšmi (dřevěným mečem) a obdrželi své insignie plastového pěšího rytíře a Myši píšťalku s Bílou paní. Soutěž Rytířů spočívala v sestrojení házecího zařízení, s kterým pak adepti házeli tenisáky na plechovky. Nejúspěšnější byl nejmladší Rytíř z 23.trasy, který se stal Králem Stezky. Na dalších místech se umístili Rytíři tras: 5, 8, C, dělené 5.-7. místo obsadili Rytíři tras 3,15 a 16, na 8.místě T9 a ostatní trasy obsadili poslední místo. Soutěž o Bílou paní (Myš Stezky) měla na začátku potíže, které se po vyjasnění podařilo odstranit a soutěž dokončit. Vyluštění rebusu zdárně vyřešily trasy v pořadí: 8, 13 a 20. Bílou paní se stala Martina z T8. Trasovou soutěž vyhrála T14 s největším počtem účastníků a získala od pořadatelů několik lahví vynikajícího piva. Trasy s nejmenším počtem účastníků: 23 a C dostali od pořadatelů cenu útěchy (několik lahví Dobré vody). Po vyhlášení výsledků a valčíku na rozloučenou (cca 14:30) se na podiu sešla kapela složená z různých tras a hezky se zpívalo a tančilo. Po 15h se odebírali lidi postupně k odchodu a směřovali na parkoviště k objednaným autobusům (jeden větší a druhý menší) a nebo ke svým autům. Autobusy pendlovaly a zdárně dopravily všechny na nádraží v Bavorově, kam přijel zvláštní vlak od ČD (perfektně zajištěný Zdeňkem Mourečkem) složený ze dvou patrových a dvou normálních vagonů (ne kupátkových) . Do vlaku jsme zajistili 300  piv (3x50 l sudy) a kelímky, čepování zajistila T17.

Po vyhodnocení všech finančních nároků bylo předáno vyúčtování TAKu a zisk ve výši 31 916 Kč poslán na účet TAKu. Trasám byly odeslány na účty rozdíly mezi zaplaceným podílem a skutečným stavem. Velmi nápomocný byl SW připravený Ivanem Šimůnkem a též zvláštní účet založený u FIO banky.

Za organizátory 61.Stezky: Pavel Stulík T1, Tomáš Svoboda T1, Martin Němec T1, Frank Vitha T15, Zdeněk Moureček T20 a Ivan Šimůnek T4

 

 

Share It!